Network for Greening the Financial System


Het vergroenen van het financiële systeem: dat is de inzet van DNB en de andere leden van het NGFS.Lees verderNaar een groener financieel systeem_logo NGFS

 

 

 

Het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) wil het financiële systeem vergroenen en de inspanningen van de financiële sector vergroten

om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van wat nodig is voor de beheersing van klimaatrisico’s en het mobiliseren van kapitaal voor groene en CO2-arme investeringen.


NGFS - Beeld - Pioniers

 

 

Pioniers
Het NGFS is december 2017 van start gegaan. De Nederlandsche Bank (DNB) is vanaf het eerste uur betrokken bij dit internationale netwerk en is ook voorzitter. Andere pioniers zijn de centrale banken en toezichthouders van China, Duitsland, Frankrijk, Mexico, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het netwerk groeit in rap tempo. Bij de acht leden van het eerste uur hebben zich zestien nieuwe deelnemers gevoegd. Eind 2018 telt het netwerk 24 leden en vijf waarnemers. Bij de eerste verjaardag van het NGFS stelt DNB-directeur Frank Elderson: “Als ik zie wat het NGFS al bereikt heeft en hoe snel het aantal leden is gegroeid, kan ik niet anders zeggen dan dat dit mijn verwachtingen heeft overtroffen. Het feit dat dit breed samengestelde netwerk onderkent dat klimaatrisico’s een bron van financiële risico's zijn en daarmee rechtstreeks onder hun mandaat vallen, is een belangrijke doorbraak. Ik zie ernaar uit om onze activiteiten het komende jaar nog verder te versterken en concrete resultaten te boeken.”


De vergroening van het financiële systeem is 
een wereldwijde uitdaging


Platform
Het NGFS is inmiddels uitgegroeid tot een praktisch en doelmatig platform waarop de leden ervaringen over groene financiering uitwisselen en nauw samenwerken met de verschillende stakeholders. Naast de reguliere vergaderingen heeft het NGFS verschillende bijeenkomsten georganiseerd, onder andere bij DNB in Amsterdam. De vergroening van het financiële systeem is een wereldwijde uitdaging en het NGFS zet zich in om andere instellingen en stakeholders bij de activiteiten te betrekken.


DNB -NGFS - Beeld: Zandzakken voor de deur

 

Vooruitblik
In het eerste voortgangsverslag van oktober 2018 concludeerde het NGFS dat toezichthouders en centrale banken hun inspanningen hebben opgevoerd om de omvang van de klimaat- en milieurisico's te begrijpen en in te schatten. De komende tijd blijft het NGFS zich richten op het verbeteren van methodes en instrumenten op het gebied van toezicht, macrofinanciële implicaties en het aanjagen van groene financiering. Het eerste uitgebreide rapport zal gepresenteerd worden bij een conferentie in Parijs op 17 april 2019. De nadruk van het rapport zal liggen op best practices en beleidskeuzes en op welke terreinen de activiteiten van het netwerk verder kunnen worden uitgebouwd.

 Ook in deze editie


 

 

 

 

 

 

Feiten en cijfers

over energietransitie 

 

 

 

 

 

 

6 experts aan

het woord 

 

 

 


Doe de poll 

 

 

 

 

 

 

Video: consumenten

aan het woord 

Het vergroenen van het financiële systeem: dat is de inzet van DNB en de andere leden van het NGFS.

Loading ...