Doe de poll

Bij mijn keuze voor een bank of financieel product speelt duurzaamheid een belangrijke rol

88% 
JA

13% 
NEE

Speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij je keuze voor een bank of financieel product? Doe de poll.

Loading ...